Kialakulásukban a természeti adottságok a meghatározóak. A magasabb fekvésű területeken telepedett le az ember (Acsalag, Bősárkány), dombokra építette házát (Földsziget, Hosszúdomb). Ugyanakkor folyók mentén és a Hanság déli peremén is sorakoznak falvak.

Felújított parasztház Bogyoszlón Rábaközt főként aprófalvas települések alkotják. Mindössze néhány kilométerre helyezkednek el egymástól. A lakosság száma csökkenő, öt faluban már száznál is kevesebben élnek, míg néhány települést, főként Győr közelsége miatt gyarapodó faluként tartunk számon (Kóny, Enese).

Egykor többen mezővárosi rangot kaptak (Szil, Szany, Egyed), de nem tudták megőrizni, csupán Kapuvár és Csorna kapta vissza városi rangját az 1960-as évek végén illetve 1971-ben. E két város hosszú ideje rivalizál egymással, helyzetüknél fogva azonban inkább Csorna a Rábaköz fővárosa, míg Kapuvár a közeli Hanság központja, ahogy évszázadokon át a nyugati „kapu” rangos szerepkörét töltötte be.

Település szerkezet, falukép, építészet:
Településeink zöme út menti település, a házak az útra merőlegesen helyezkednek el, mint a fésű fogai. A templom néhol az orsóhoz hasonló formájú út tengelyében áll (Bogyoszló, Vitnyéd, Pásztori). Többnyire itt helyezkedik el az iskola, a községháza, a bolt és a kocsma, illetve a kultúrház is (Páli, Szil, Beled, Vág). A módosabb emberek a település központjában, a szegényebbek a külső utcákban laktak.

A társadalmi tagozódást az épületek nagysága is tükrözte. Gyakran egy telken több családi ház állt egymás mögött, Szilsárkányban a kustán, Szanyban a Páp utca, Gartán az elaprózódott telkek jól mutatták a szegénységet.

Parasztbarokk lakóház Szilsárkányban Rábaközi jellegzetesség, hogy a lakóházak egy részében szépen faragott mestergerenda tartotta a mennyezetet. A rozetták, a forgók, a növényi indák, mint díszítő elemek mellett az építtető neve és az építés éve szerepel a mestergerendán (Csornai Múzeum mestergerendái). A házak többsége a XX. század elején még három osztatú volt, elől a szoba, amit a konyha és a kamra követett. Az egy-, kétablakos házat, amely tömésből vagy téglából épült, fehérre, a lábazati részt kékre meszelték. Nádat használtak az épület fedésére, amit később a cserép kiszorított. Az L-alakú lakóház megteremtette a több szoba kialakításának lehetőségét, amelyre a népes családnak igen nagy szüksége volt.

Jellegzetes utcakép kerül védelem alá Bogyoszlón, Rábaszentandráson, de érdemes volna megőrizni a szanyi kapuszines házakat is. A Szentendrei Falumúzeumban látható a Szilsárkányból átvitt kovácsműhely és egy bogyoszlói gazdaház.

Az 1950-es évektől jellegtelen sátortetős házak építése, a magyar falu egységes képének megváltoztatását hátrányosan befolyásolta.

A gazdasági épületek (az istálló, a disznóól, a pajta) nem hiányozhattak a paraszti portáról, Páliban ma is látható a fejlett állattenyésztésre utaló pajtasor.

Premontre rendházA vagyonos főurak kastélyaiból néhány még eredeti állapotában áll. Mihályiban a Dőry-család egykori kastélya a Kis-Rába partján, Rábasebesen a Széchenyi-család kastélya, Szanyban a püspöki kastély, Egyeden a Batthyányiak, Dénesfán a Cziráki grófok, Farádon a Felsőbüky Nagy-család, Szilsárkányban pedig a Baditz-család kastélya található.

Rábaköz templomai közül az árpási (dombiföldi) és a rábaszentmiklósi a román stílust képviselik. A csornai Premontrei templomot a város patinás épülete, a Rendház veszi körül, újabb temploma 1938-ban készült el. Kapuvár főterén a Szent Anna templom emelkedik, a gartai városrész templomát a kapuvári és höveji népi mintájú faragások teszik érdekessé. Új templomok a házhelyi részen 1991-ben épült. Rábaközi templomok között néhány műemlék templom is található (evangélikus templom Farád, római katolikus templom Vica). Szany háromtornyú, Szil most felújított temploma a vallásos élet fontos színterei.

Kapuvár vára évszázadokon át állta a történelem viharait. A középkori erődítményt várkastéllyá alakították át, jelenleg a múzeum és a polgármesteri hivatal működik benne.

Copyright © 2006
Webmark Webstúdió
A honlap a Phare CBC 2003 Magyarország - Ausztria Kisprojekt Alap támogatásával valósult meg.